6 sözlük

Langenscheidt: Büyük karmaşalar yerine heyecan verici imkanlar

Ünlü dil yayınevi Langenscheidt'ın kurucusu Gustav Langenscheidt (1832-1895), daha gençken Avrupa seyahatlerinde yabancı dil bilgisinin başarılı bir iletişim için ne kadar önemli olduğunu fark etmişti.

Langenscheidt, yüz atmış yılı aşkın süredir dil öğrenenler, dil uzmanları ve dil tutkunları yararına çeşitli ürünler sunuyor. Yayınevinin ürünleri birçok alanda oldukça yenilikçi ve çığır açıcı oldu. Yayınevi daha 20. yüzyılın başlarında (1905'ten itibaren) dil öğrenme plakları geliştirdi ve 1980'li yıllarda dört dilde sözlük işlevine sahip ilk hesap makinesini piyasaya sürdü. Bunları sayısız dijital ürün takip etti: Avuç içi ürünler, CD'ler, e-kitaplar, uygulamalar ve çevrimiçi teklifler.

Sürekli gelişen bir dünyada dil de hiç durmaksızın değişiyor. Yeni sözcükler ortaya çıkıyor, anlamlar değişiyor, yeni deyimler geliştiriliyor. Dil kullanımının dönüşmesiyle birlikte, güvenilir ve güncel sözlükler her zamankinden daha önemli hale geliyor. Küreselleşen dünyada sadece yabancı bir dili anlamaya değil, aynı zamanda aktif olarak kullanmaya yönelik talep de artıyor.

Langenscheidt'ın ücretsiz çevrimiçi sözlükleri, 6 dil bileşiminde kapsamlı ve güncel sözcük dağarcığı sunar ve çok sayıda kontrol edilmiş çevirilerin yanı sıra, sayısız başka bilgi sayesinde ilgili yabancı dilin özelliklerinin öğrenilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.

Langenscheidt'ın ücretsiz çevrimiçi sözlükleri

Çevrimiçi veya kitap formundaki tüm Langenscheidt sözlükleri, sundukları çok yönlü hizmetlerle etkileyici olmuştur. Bir anahtar sözcüğün en önemli çevirilerine ek olarak, pek çok deyim ve örneğin yanı sıra, dilbilgisi ve telaffuza ya da dil düzeyi veya bölgesel özelliklere ilişkin bilgiler içerirler. Yabancı dili ustaca kullanabilmek için bir sözcüğün anlam farklılıklarına veya içinde geçtiği deyimlere hakim olmak gerekir. “Paint” anahtar sözcüğü için bir dizi örnek cümle gösterilir ve bunlara, mecazi anlam taşıdıkları için kolaylıkla yanlış anlaşılabilecek yöresel deyimler de dahildir. Mesela "paint" örneğinde 'to paint the town red' - 'şehri ayağa kaldırmak, doyasıya eğlenmek'. (Bkz. https://tr.langenscheidt.com/ingilizce-almanca/paint

Langenscheidt çevrimiçi sözlüklerin içerikleri

Langenscheidt çevrimiçi sözlükleri, basılı sözlüklerdeki içeriklerin aynını, eşit kalitede sunar. Bununla birlikte, dijital sürüm aşağıdaki gibi bir dizi başka ilave hoşluklara sahiptir:

  • Dinlenebilen seslendirilmiş anahtar sözcükler
  • Basılı sürümde olduğundan daha fazla örnek cümle
  • Eşanlamlılara ve benzer sözcüklere bağlantılar
  • Örn. konu alanlarına yönelik, parmakla üzerine dokunulduğunda veya imleçle tıklandığında açılan kısaltmalar

Langenscheidt çevrimiçi sözlükler ayrıca düzenli olarak güncellenir ve her zaman çevrimiçi kullanılabilir.

Aşağıdaki öğeler, dijital sözlüklerde arama yaparken özellikle faydalıdır:

Anahtar sözcük

Sözlükler, her biri bir anahtar sözcük etrafında gruplanan kayıt veya makalelerden oluşur. Anahtar sözcük genelde temel formda belirtilir; örn. Almanca isimlerde tekil yalın durum ve fiillerde mastar. Her kayıt, anahtar sözcüğün çevirilerinin yanı sıra, daima bir dizi başka önemli bilgi içerir: Dil seviyesi bilgileri, telaffuz ve dilbilgisine dair notlar, örnekler veya yerel deyimler.

Sesbilimsel yazım

Çoğu çevrimiçi sözlükte, anahtar sözcüğün ardından köşeli parantez içinde IPA standartlarına göre sözcüğün fonetik yazımda telaffuzu yer alır. Sesbilimsel yazım, sözlük kullanıcıları için bir anahtar sözcüğün doğru telaffuzuna ilişkin ilk ipucu işlevi görür.

Dilbilgisel notlar

Anahtar sözcüklere ilişkin kısaltılmış şekilde, genelde sözcük türü bilgisi halinde dilbilgisel notlar sunulur.

Dilbilgisel cinsiyetin kullanıldığı dillerdeki (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca vs.) isimlerde M, F, N (maskulen, feminen, nötr) cins bilgisi ve sözcük sadece çoğul halde kullanılıyorsa PL bilgisi bulunur.

Fillerin geçişli (yani doğrudan bir nesnele), geçişsiz veya dönüşlü olup olmadıkları belirtilir.

Çekim bilgileri

Bir diğer dilbilgisel bilgiyse çekim bilgileridir. Çevrimiçi sözlüklerde genellikle sivri parantez < > içinde belirtilir.

Çekim, isim ve fiil çekimi için kullanılan bir üst terimdir. Almancada örn. isimler sayıya (tekil veya çoğul) veya duruma (yalın, tamlayan, yönelme, bulunma, ayrılma, belirtme) göre farklı sözcük şekillerine sahiptir. Almancadaki fiiller kişiye (ben, sen, o), sayıya, zamana ve kipe (bildirme, dilek, şart, emir) göre çekilirler. Fillere ilişkin en önemli şekiller, örn. düzensiz şekiller belirtilir. Almanca isimlerde genellikle tekil tamlayan ve çoğul yalın bulunur.

Dile göre farklı çekim türleri ve çekim bilgileri vardır.

Açıklayıcı notlar

(göstergeler, konu alanları ve dil seviyesi bilgileri)

Birden fazla çeviri arasından, aranan bağlama uygun bir çevirinin seçilebilmesi için çevrimiçi sözlükler kısa bir formatta sayısız not sunarlar:

  • Örn. ARCHIT = mimari, BIOL = biyoloji, POL = politika, TECH = teknoloji, INTERNET vs. gibi bir sözcük veya belirli bir anlamın ortaya çıktığı konu alanları.
  • Üst kavramlar, eşanlamlılar (aynı anlama sahip sözcükler) veya Almanca "Anhänger" sözcüğünde olduğu gibi dolaylı ifadeler: “am Lastwagen” veya “Schmuckstück” veya “an Gepäckstücken”.
  • Somut mu mecazi anlamın mı söz konusu olduğu bilgisi: Mecazi anlamlarda fig = figürlich, Türkçe: mecazlı, kısaltması bulunur.
  • Nesne veya özne olarak fiillerde kullanılabilen ya da sıfatlarla birleştirilebilen tipik isimler, örn. Almanca "fliegen" fiilinde: “Flugzeug” veya “Vogel” veya “Personen” veya “Waren” veya “Ball” veya “Pfeil”
  • Bir anahtar sözcüğün/deyimin yüksek dile mi, konuşma diline mi ait olduğuna veya bir sözcüğün/deyimin Avusturya ya da İsviçre Almancasına mı, İngiliz ya da Amerikan İngilizcesine mi, Latin Amerika İspanyolcasına mı ya da Portekizcesine mi, Kanada Fransızcasına mı vs. ait olduğuna ilişkin stilistik veya bölgesel bilgiler.

Örnek cümleler ve deyimler

Bir sözcüğün belirli bir bağlamda (cümle ilişkisi) nasıl kullanıldığını gösteren sayısız örnek cümle ve deyim de aynı zamanda oldukça faydalıdır. Çoğu zaman diğer sözcüklerle yapılacak kombinasyonlarla, en iyi şekilde uygun bir çeviri içeren örneklerle açıklanabilen, tamamen yeni ve bağımsız anlamlar ortaya çıkar.

Langenscheidt Çevrimiçi Mağazası ve Uygulama Mağazalarından ürünlerle donanımızı artırın

www.langenscheidt.com adresindeki Çevrimiçi Mağazada Langenscheidt yayınevinin bütün programını bulabilirsiniz: Basılı sözlük, dil kursu ve medyalardan çeviri ve sözcük alıştırma kitaplarına kadar dil konusunda aradığınız her şey.

Basılı sözlükler (örn. İspanyolca için şurada bulabilirsiniz: www.langenscheidt.com/shop/spanisch/selbstlernen-woerterbuch) popüler olmayı sürdürür ve dünyanın her yerindeki kütüphaneleri zenginleştirir. Farklı ebatlarda temin edilebildikleri ve istenen sözcüğün veya deyimin İnternet erişimi olmadan da bulunmasını sağladıkları için oldukça pratiktirler. Bu da örneğin hızlı İnternet erişiminin olmadığı seyahat bölgelerinde paha biçilemez bir değer sağlar.

Langenscheidt, basılı ürünlere ek olarak sözlük, dil kursu, sözcük alıştırıcı ve daha birçok ihtiyaç için çeşitli iOS ve Android uygulamaları da sunar:

Bizi ziyaret edin: