Fransızca-Almanca sözlük "recherch��"

"recherch��" Almanca çeviri

rechercher
[ʀ(ə)ʃɛʀʃe]verbe transitif | transitives Verb v/t

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • suchen
  rechercher (≈ chercher)
  rechercher (≈ chercher)
 • fahnden (nach jemandem)
  rechercher quelqu’un | jemandqn malfaiteur
  rechercher quelqu’un | jemandqn malfaiteur
Örnekler
 • streben, trachten nach
  rechercher perfection, etc
  rechercher perfection, etc
Örnekler
Örnekler
 • rechercher (la compagnie de)quelqu’un | jemand qn style soutenu | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachest/s
  jemandes Gesellschaft (accusatif | Akkusativacc) suchen
  rechercher (la compagnie de)quelqu’un | jemand qn style soutenu | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachest/s
Örnekler
recherche
[ʀ(ə)ʃɛʀʃ]féminin | Femininum f

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Sucheféminin | Femininum f (nach)
  recherche de
  recherche de
Örnekler
 • recherchespluriel | Plural pl
  Nachforschungenféminin pluriel | Femininum Plural fpl
  recherchespluriel | Plural pl
 • recherchespluriel | Plural pl
  Ermittlungenféminin pluriel | Femininum Plural fpl
  recherchespluriel | Plural pl
 • recherchespluriel | Plural pl de la police
  Fahndungféminin | Femininum f
  recherchespluriel | Plural pl de la police
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
 • Forschungféminin | Femininum f
  recherche scientifique
  recherche scientifique
Örnekler
 • domainemasculin | Maskulinum m de la recherche
  Forschungsbereichmasculin | Maskulinum m
  domainemasculin | Maskulinum m de la recherche
 • faire de la recherche
  Forschung betreiben
  faire de la recherche
 • Trachtenneutre | Neutrum n
  recherche de de la perfection, etc
  Strebenneutre | Neutrum n (nach)
  recherche de de la perfection, etc
  recherche de de la perfection, etc
Örnekler
 • Geschmackmasculin | Maskulinum m
  recherche (≈ raffinement)
  recherche (≈ raffinement)
 • Gesuchtheitféminin | Femininum f
  recherche péjoratif | pejorativ, abwertendpéj
  recherche péjoratif | pejorativ, abwertendpéj
Örnekler
 • avec recherchelocution | Redewendung locadverbe | Adverb adv être vêtu
  avec recherchelocution | Redewendung locadverbe | Adverb adv être vêtu
 • avec recherchelocution | Redewendung locadverbe | Adverb adv s’exprimer
  avec recherchelocution | Redewendung locadverbe | Adverb adv s’exprimer
 • sans recherche être vêtu
  ohne übertriebene Eleganz
  sans recherche être vêtu
Recherche
[reˈʃɛrʃə]Femininum | féminin f <Recherche; Recherchen>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • recherchesFemininum Plural | féminin pluriel fpl
  Recherche
  Recherche
Örnekler
opérationnel
[ɔpeʀasjɔnɛl]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <opérationnelle>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • operativ
  opérationnel terme militaire | Militär, militärischMIL
  opérationnel terme militaire | Militär, militärischMIL
 • Operations…
  opérationnel
  opérationnel
Örnekler
 • einsatzfähig, -bereit
  opérationnel technique, technologie | TechnikTECH
  opérationnel technique, technologie | TechnikTECH
Örnekler
 • recherche opérationnelle économie | Wirtschaft/VolkswirtschaftÉCON
  Unternehmensforschungféminin | Femininum f
  Operations-Research [ɔpəˈreːʃənzrɪˈsœːtʃ]féminin | Femininum f
  recherche opérationnelle économie | Wirtschaft/VolkswirtschaftÉCON
scientifique
[sjɑ̃tifik]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • wissenschaftlich
  scientifique
  scientifique
 • Wissenschafts…
  scientifique
  scientifique
Örnekler
scientifique
[sjɑ̃tifik]masculin et féminin | Maskulinum und Femininum m/f

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Wissenschaftler(in)masculin avec terminaison féminine entre parenthèses | Maskulinum mit Femininendung in Klammern m(f)
  scientifique
  scientifique
 • naturwissenschaftlich interessierter Mensch
  scientifique par extension | im weiteren Sinnepar ext
  scientifique par extension | im weiteren Sinnepar ext
recherché
[ʀ(ə)ʃɛʀʃe]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <recherchée>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • begehrt
  recherché (≈ demandé)
  gefragt
  recherché (≈ demandé)
  recherché (≈ demandé)
 • gesucht
  recherché
  recherché
 • fein
  recherché (≈ raffiné)
  ausgesucht
  recherché (≈ raffiné)
  recherché (≈ raffiné)
 • gesucht
  recherché péjoratif | pejorativ, abwertendpéj
  recherché péjoratif | pejorativ, abwertendpéj
persévérer
[pɛʀseveʀe]verbe intransitif | intransitives Verb v/i <-è->

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

Örnekler
 • persévérer dans ses efforts
  in seinen Anstrengungen nicht nachlassen
  persévérer dans ses efforts
 • persévérer dans son erreur
  persévérer dans son erreur
 • persévérer dans son erreur style soutenu | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachest/s
  in seinem Irrtum verharren
  persévérer dans son erreur style soutenu | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachest/s
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
entreprendre
[ɑ̃tʀəpʀɑ̃dʀ]verbe transitif | transitives Verb v/t < prendre>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

Örnekler
Örnekler
 • entreprendrequelqu’un | jemand qn
  jemanden zu überreden (ver)suchen
  entreprendrequelqu’un | jemand qn
 • entreprendrequelqu’un | jemand qn sur un sujet
  anfangen, (mit jemandem) über ein Thema zu sprechen
  entreprendrequelqu’un | jemand qn sur un sujet
 • entreprendrequelqu’un | jemand qn sur un sujet familier | umgangssprachlichfam
  von einem Thema anfangen
  entreprendrequelqu’un | jemand qn sur un sujet familier | umgangssprachlichfam
laborieux
[labɔʀjø]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <-euse [-øz]>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • mühsam
  laborieux recherches, etc
  laborieux recherches, etc
 • mühselig
  laborieux
  laborieux
 • langwierig
  laborieux
  laborieux
Örnekler
 • négociations laborieuses
  schwierige, langwierige Verhandlungenféminin pluriel | Femininum Plural fpl
  négociations laborieuses
 • recherches laborieuses
  mühsame, mühselige Nachforschungenféminin pluriel | Femininum Plural fpl
  recherches laborieuses
 • style laborieux
  umständlicher, schwerfälliger Stil
  style laborieux
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
Örnekler
 • les classes laborieuses
  die arbeitenden Klassenféminin pluriel | Femininum Plural fpl
  les classes laborieuses
 • une vie laborieuse
  ein arbeitsreiches Leben
  une vie laborieuse
fondamental
[fõndamɑ̃tal]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <fondamentale; -aux [-o]>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • wesentlich
  fondamental
  fondamental
 • fundamental
  fondamental
  fondamental
 • Grund…
  fondamental
  fondamental
Örnekler
Örnekler
 • accords fondamentaux musique | MusikMUS
  Grundakkordemasculin pluriel | Maskulinum Plural mpl
  accords fondamentaux musique | MusikMUS