Türkçe-Almanca sözlük "hakk��nda"

"hakk��nda" Almanca çeviri

Şunu mu demek istediniz: haki, halk, nida Ya da: hak?
hakkında

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • über (-i hali, belirtme durumu | Akkusativakk)
  hakkında
  bezüglich (-in hali | Genitivgen),-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk betreffend, mit Bezug (auf-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk)
  hakkında
  hakkında
Örnekler
garantilemek
<-i>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • (jemandembir şey(i) | etwas etwas) garantieren
  garantilemek
  garantilemek
 • bir şey(i) | etwasetwas (schon) in der Tasche haben
  garantilemek konuşma dili | umgangssprachlichumg
  garantilemek konuşma dili | umgangssprachlichumg
Örnekler
 • hakkını garantilemek
  jemandem das Recht (zu)sichern
  hakkını garantilemek
makbuz
[uː]

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Quittungdişil | weiblich f
  makbuz
  makbuz
Örnekler
 • makbuz karşılığı(nda)
  gegen Quittung
  makbuz karşılığı(nda)
hak
<-kkı>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

Örnekler
 • Ansprucheril | männlich m
  hak
  hak
 • Anteileril | männlich m
  hak
  hak
 • Lohneril | männlich m
  hak mecazi | übertragen, bildlichfig
  Belohnungdişil | weiblich f
  hak mecazi | übertragen, bildlichfig
  hak mecazi | übertragen, bildlichfig
Örnekler
Hak
<-kkı>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

Örnekler
 • Cenabı Hak
  Herrgotteril | männlich m
  Cenabı Hak
 • hak getire
  … sucht man vergebens
  er (man) hat … nicht
  hak getire
 • Hakka kavuşmak (veya | oderod yürümek)
  Hakka kavuşmak (veya | oderod yürümek)
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
karşılık
isim | Substantiv, substantivisch subst <-ğı>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Gegenwerteril | männlich m
  karşılık
  karşılık
 • Gegenleistungdişil | weiblich f
  karşılık
  karşılık
 • Entgeltcinssiz sözcük | Neutrum, sächlich n
  karşılık
  Vergütungdişil | weiblich f (-in für-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk)
  karşılık
  karşılık
 • Antwortdişil | weiblich f
  karşılık
  karşılık
 • Entsprechungdişil | weiblich f Wort
  karşılık
  karşılık
 • Gegenstückcinssiz sözcük | Neutrum, sächlich n
  karşılık teknik | TechnikTECH
  karşılık teknik | TechnikTECH
 • (Gold)Deckungdişil | weiblich f
  karşılık
  karşılık
Örnekler
 • karşılık beklemeden
  ohne eine Gegenleistung zu erwarten
  karşılık beklemeden
 • karşılık vermek (-e)
  jemandem antworten
  antworten (auf)
  karşılık vermek (-e)
 • karşılık vermek (-e)
  sich sträuben (gegen-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk)
  karşılık vermek (-e)
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
karşılık
ilgeç, edat | Postposition postp <-ğı>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • gegen-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk
  karşılık <-e>
  karşılık <-e>
 • für-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk
  karşılık <-e>
  karşılık <-e>
 • auf-i hali, belirtme durumu | Akkusativ akk z. B. je drei Personen
  karşılık <-e>
  karşılık <-e>
Örnekler
dört
<-dü>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • vier
  dört
  dört
 • (die) Vier
  dört
  dört
Örnekler
 • dört almak
  eine Vier bekommen Schüler
  dört almak
 • dört başı mamur
  in bester Verfassung
  dört başı mamur
 • dört bir tarafı(nda) (veya | oderod yanında)
  an allen Ecken und Kanten
  dört bir tarafı(nda) (veya | oderod yanında)
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
fikir
<-kri>

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Meinungdişil | weiblich f
  fikir
  fikir
 • Gedankeeril | männlich m
  fikir
  fikir
Örnekler
 • fikrimce , fikrime göre
  nach meiner Meinung
  fikrimce , fikrime göre
 • fikir arkadaşı
  Gesinnungsgenosseeril | männlich m
  fikir arkadaşı
 • fikir yürütmek
  eine Idee haben
  fikir yürütmek
 • Örnekleri gizleÖrnekleri göster
 • Verstanderil | männlich m
  fikir
  fikir
Örnekler
son
sıfat | Adjektiv, adjektivisch adj

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • letzte(r, s)
  son
  son
 • äußerste(r, s) z. B. Geschwindigkeit
  son
  son
 • abschließend Wort
  son
  son
 • End-, Schluss-
  son
  son
 • Plazentadişil | weiblich f
  son anatomi | AnatomieANAT
  Mutterkucheneril | männlich m
  son anatomi | AnatomieANAT
  son anatomi | AnatomieANAT
Örnekler
son
isim | Substantiv, substantivisch subst

Tüm çevirilere genel bakış

(Daha fazla ayrıntı için çeviriye tıklayın/dokunun)

 • Endecinssiz sözcük | Neutrum, sächlich n
  son
  Schlusseril | männlich m
  son
  son
Örnekler